24/7

 it well.” 

Wijk surveillance

Waarom wijksurveillance in uw wijk?

Steeds vaker worden woonwijken bezocht door professionele inbrekers en insluipers. Dit heeft een grote impact en geeft ook een onveilig gevoel in uw woonomgeving. We zien ook steeds meer dat de politie keuzes moet maken in haar verantwoordelijkheden, waardoor men minder aandacht kan geven aan surveillance.

De vraag naar collectief toezicht wordt ook in de woonomgeving steeds groter. VDL Beveiliging heeft inmiddels 4 surveillanceauto’s ter beschikking. Door onze intensieve inzet kunnen onze surveillanten 24 uur per dag alle objecten in uw wijk observeren, waarbij wij uiteraard op die bijzonderheden letten die belangrijk voor u zijn, dit geldt tevens tijdens bruiloften, feesten, vakantieperiode en begrafenissen


Door onze herkenbare uitstraling gaat er een grote preventieve werking vanuit en wordt het voor kwaadwillende minder aantrekkelijk om hun slag te slaan in uw wijk.


Houden wij ook uw wijk veilig?

Wilt u dit voorkomen???E-mailen
Bellen
Map
Info