24/7

 it well.” 

 Event Beveiliging

Gastheer / portier / beambte: 

Als u een evenement organiseert, wilt u een optimale veiligheid voor uw gasten, zonder dat dit ten koste gaat van de gastvrijheid. U wilt immers dat uw gasten zich op hun gemak voelen, zodat ze met plezier terug kijken op uw evenement. Dat vraagt om zichtbare en minder zichtbare beveiliging. Altijd gastvrij, maar resoluut en duidelijk indien nodig. Die balans tussen veiligheid en gastheerschap is iets waar wij onze medewerkers op trainen. En waar we goed in zijn. Bij ieder evenement, op ieder moment.

Toegangscontrole

Toegangscontrole wordt uitgevoerd volgens de bezoekersvoorwaarden van een evenement. Deze voorwaarden worden opgesteld door de evenementenorganisatie. Onder toegangscontrole valt onder andere kaartcontrole, POV (privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering) en visitatie.

Voor POV moet altijd toestemming worden gevraagd aan de bezoeker. Indien deze dit weigert mag hem/haar de toegang tot het evenement worden geweigerd. Het doel van fouillering is o.a. het voorkomen van drugs of wapens op het evenemententerrein. Visitatie houdt in dat de beveiliger tassen of bagage mag doorzoeken.

Daarnaast wordt gekeken naar intimiderende en/of groepskenmerkende kleding. De leeftijd, identiteit en de algehele toestand van de bezoeker worden ook gecontroleerd.

Bewaken van statische posities

Dit houdt in dat een beveiliger continue aanwezig is op dezelfde positie tijdens het evenement. Bijvoorbeeld bij een backstage-ingang of een overzichtspunt. De beveiliger spreekt bezoekers aan op ongewenste gedragingen of als zij zich bevinden op niet toegestane plekken. Tevens wordt ervoor gezorgd dat nooduitgangen, vluchtroutes en blusapparatuur toegankelijk blijven.

Surveilleren

De beveiligingsmedewerker surveilleert in bepaald gebied van het evenement. Hij/zij heeft als doel het handhaven van orde, rust en veiligheid. Bezoekers die zich misdragen of overlast veroorzaken worden aangesproken of verwijderd van het terrein. Men houdt de veiligheid van medewerkers zoals barpersoneel en ondersteunende diensten in de gaten. Er wordt preventief opgetreden tegen alcoholmisbruik en gebruik en/of handel in drugs wordt tegengegaan.

Hulpverlening

Evenementenbeveiligers bieden basishulpverlening wanneer de veiligheid of gezondheid van bezoekers of medewerkers in gevaar is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij ongevallen, ontruiming of evacuatie en brandbestrijding. De beveiliger verleent EHBO of verwijst door naar de Spoedeisende Hulp. En alarmeert en ondersteunt hulpdiensten wanneer noodzakelijk.

Crowd Control

Op evenementen komen veel mensen tegelijkertijd samen. Dit leidt nog weleens tot onveilige situaties. Een voorbeeld is de Love Parade in Duisberg in 2010, daar kwamen teveel mensen in een keer samen en er raakten mensen in de verdrukking. Het controleren van grote stromen mensen is een belangrijke taak van een beveiliger. Dit noemt men ook wel crowd control. De beveiliger zorgt voor een goede spreiding van de bezoekers en alternatieve routes wanneer een bepaalde route te druk wordt.


Houden wij straks ook uw event veilig???


E-mailen
Bellen
Map
Info